Lista Rodów

Lista rodów reprezentowanych w gdańskim oddziale Związku Szlachty Polskiej
Ograniczenie do podania jedynie nazwiska i herbu rodziny, nakłada na nas ustawa o ochronie danych osobowych.

*    Adamowicz herbu własnego
*    Bogusz de Ziemblice herbu Półkozic
*    Borejko herbu własnego
*    Bortkiewicz herbu Korczak
*    Ciundziewicki herbu Następ
*    Czarnecki herbu Prus III
*    Dąbrowski herbu Dąbrowa
*    Dobkowski herbu Łada
*    Dobrowolski herbu Świeńczyc
*    Forkiewicz herbu Sas
*    Gorzechowski herbu Ogończyk
*    Hładki herbu Prawdzic
*    Iskrzycki herbu Jelita
*    Jałbrzykowski herbu Grabie
*    Jastrzębiec-Smólski herbu Jastrzębiec
*    Jurewicz herbu Lubicz
*    Kaczkowski herbu Prus I
*    Kopeć herbu Kroje
Andrzej Kopeć
*    Kościesza herbu własnego
*    Krasnodębski herbu Krzywda  – – – – – – – – www.krasnodebscy.com.pl
Jacek Krasnodębski
*    Kozubowski herbu Mora
*    Leśniewski herbu Gryf
*    Mossakowski herbu Jastrzębiec
*    Niecikowski herbu Grzymała
*    Osiński herbu Wężyk odm.
*    Ostapiuk herbu Leliwa
*    Pietrzkiewicz herbu Ostoja – – – – – – – – – – www.wadowscypietrzkiewicze.republika.pl
Andrzej Pietrzkiewicz

*    Piotrowski herbu Ślepowron
*    Podbereski herbu Gozdawa
*    Podoski herbu Junosza
*    Rekowski Wentoch herbu własnego
*    Siekiel Zdzienicki herbu  Korab
*    Sperski herbu Kolumna
*    Stołyhwo herbu Szeliga
Jadwiga Kopeć ze Stołyhwów
*    Szachno herbu Radwan
*    Szafrański herbu Szeliga
*    Teleżyński herbu Gozdawa
*    Thun herbu własnego – – – – – – – – – – – – – – www.thun.com.pl
Barbar Thun
*    Tyszkiewicz herbu Leliwa
*    Umiastowski herbu Roch III
*    Wrzosek herbu Dąbrowa
*    Zambrzycki herbu Prus I
*    Zaniewski herbu Prus III
*    Ziemacki herbu Rawicz