Św. Mikołaj

Św. Mikołaj Galeria Handlowa w Gdańsku z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia udekorowana była wspaniała choinką sięgającą czaszy kopulastego sklepienia. Palące się na niej…

25.10.2014

Marek Sperski h. Kolumna przedstawia historię swojego Rodu            Przyjęty niedawno do Związku Szlachty Polskiej pan Marek Sperski herbu Kolumna, na spotkaniu Oddziału Gdańskiego…

22.11.2014

22.11.2014 Na zebraniu Oddziału ZSzP w Gdańsku gościmy przedstawicieli Związku Szlachty Tatarskiej byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego                                                       W sobotę…

20.09.2014

Na spotkaniu Członków Oddziału Pani Elżbieta Chełkowska z Gromnickich h. Prawdzic przedstawiła genealogię swojego rodu. Genealogia Gromnickich Według herbarza Bonieckiego i Seweryna Uruskiego Gromniccy piszą…

6-8.06.2014

6-8.06.2014 – Spotkanie integracyjne Związku Szlachty Polskiej nad Biebrzą Korzystając z miłego zaproszenia p. Łukasza Łapińskiego, Prezesa Oddziału ZSzP w Białymstoku, w piątek 6 czerwca…

10.05.2014

10.05.D2014 – Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Dotychczasowy Zarząd przedstawił sprawozdanie ze swej działalności za 3-letni okres kadencji (2011 – 2014), uzyskał akceptację Komisji Rewizyjnej…

22.03.2014

22.03.2014 – Wieczór wileński Spotkanie przygotowała i zorganizowała p. Maria Bąkowska.  Pani Joanna Sobowiedz-Janiol (sopran) śpiewała piosenki wileńskie przy akompaniamencie męża Piotra Janiola. Nasze Panie…