23.11.2013

23.11.2013 – Relacja z konferencji zorganizowanej przez ZSzP w Zamościu w 600-letnią rocznicę Unii Horodelskiej Notatka z przebiegu zebrania członków O/Gdańsk w dniu 23 listopada…

18.05.2013

18.05.2013 – Wycieczka na Żuławy w poszukiwaniu pamiątek po menonitach. W wycieczce wzięło udział 11 osób. Oto trasa wycieczki:10.00 Gdańsk Spotkanie przy dworcu PKP, wizyta…

23.11.2013

Notatka z przebiegu zebrania członków O/Gdańsk w dniu 23 listopada 2013r. Tematem spotkania była informacja z udziału w konferencji zorganizowanej przez ZSzP w Zamościu w dniach…

14.09.2013

Walne Zebranie Członków Oddziału w Gdańsku w celu wyboru delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów (19 października w Warszawie) oraz relacja Jadwigi Kopeć…

12.04.2013

Działalność Michała Kleofasa Ogińskieg o prelekcja Pana Stanisława Piotrowskiego               Kleofas Michał Franciszek Feliks Antoni Ignacy Józef Tadeusz Ogiński…