22 października 2011

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Gdańsku
w dniu 22 października 2011 w kawiarni przy Katedrze w Oliwie.

Na wstępie Pan Bogdan Ciundziewicki, wiceprezes zarządu, wręczył dyplomy Członkom Seniorom, Panu Janowi Dobkowskiemu i Panu Zdzisławowi Niecikowskiemu.
Walne zebranie zostało zwołane w Związku z koniecznością wyboru delegatów na Nadzwyczajny Walny Zjazd Związku Szlachty Polskiej w Warszawie w dniach 3-4 grudnia br. Walny zjazd w Warszawie został zwołany z powodu konieczności dokonania zmian w statucie Związku, ponieważ urzędy uzgadniające statut wniosły do niego uwagi.
Zebranie otworzył prezes Andrzej Kopeć i wyjaśnił cel ponownego wyboru Delegatów.
W dniu wyborów O/G liczy 67 osób. Wymagana liczba osób uczestniczących w wyborach to 34 osoby. Po stwierdzeniu kworum przystąpiono do wyborów.
Delegatami na Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów ZSzP zostali:

Bogdan     Ciundziewicki
Anna         Dąbrowska-Potulska
Jadwiga    Kopeć ze Stołyhwów
Andrzej     Kopeć
Jacek        Krasnodębski
Krzysztof  Leśniewski
Maria        Bąkowska z Siekiel Zdzienickich

W drugiej części zebrania odbyły się dwie prezentacje.
Pan Witold Forkiewicz h. Sas przedstawił swój dorobek artystyczny w formie zaprojektowanych i częściowo zrealizowanych witraży w Kościele Opatrzności Bożej na Zaspie.
 Opowiadaniu o powstawaniu projektów towarzyszył film i bogata prezentacja zdjęciowa oraz wspomnienia pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny, które są tematem witraży.
Następnie Pan Jacek Krasnodębski h. Krzywda przedstawił stronę internetową O/G.
Podziw i uznanie wzbudził poziom techniczny strony. Zebrani zgłosili kilka uwag mających na celu poprawę estetyki strony. Należy podkreślić, że Pan Jacek Krasnodębski stronę internetową opracował i prowadzi społecznie, a dodatkowo udostępnia bezpłatnie swój serwer.
Obydwu Panom dziękujemy za ciekawe prezentacje.
Relacja Jadwiga Kopeć

 

   Pan Bogdan Ciundziewicki wręcza dyplomy Seniorom, Panom Janowi Dobkowskiemu i  Zdzisławowi Niecikowskiemu (z prawej)   Pan Witold Forkiewicz autor witraży w kościele Opatrzności Bożej w Gdańsku

   Witraż zaprojektowany i wykonany przez Pana Witolda Forkiewicza Witraż zaprojektowany i wykonany przez Pana Witolda Forkiewicza Witraż zaprojektowany i wykonany przez Pana Witolda Forkiewicza

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *