14 maja 2011

14 maja 2011 zebranie wyborcze.

W dniu 14 maja odbyło się walne zebranie Oddziału w Gdańsku. W dniu tym oddział liczył 65 członków. Na zebraniu było obecnych 44 członków Oddziału. Nasze zebranie zaszczycili swoją obecnością członkowie Zarządu Głównego w osobach Prezesa Henryka Grocholskiego, Skarbnika Wojciecha Wiszowatego, Członka Zarządu Henryka Wąsowskiego.

Prezes Henryk Grocholski wręczył legitymacje nowym członkom Związku oraz dyplomy członkom-seniorom.

Ustępujący Prezes złożył sprawozdanie z kadencji 29.02.2008 -15.05.2011 w której Zarząd Oddziału tworzyli: Bogdan Ciundziewicki – Prezes, Andrzej Pietrzkiewicz – Sekretarz, Andrzej Teleżyński –Skarbnik, Krzysztof Leśniewski – Członek Zarządu.

Jadwiga Kopeć Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (KR), w której skład wchodzili także Mieczysław de Ziemblice Bogusz i Marek Borejko, przedstawiła protokół KR z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Zarząd Główny rekomendował na prezesa Oddziału Andrzeja Kopcia, który został wybrany jednogłośnie.

Z kolei nowo wybrany Prezes przedstawił walnemu zebraniu proponowany przez siebie

skład Zarządu Oddziału: Wiceprezes – Bogdan Ciundziewicki, Sekretarz Jadwiga Kopeć, Skarbnik Anna Dąbrowska-Potulska, Członkowie Zarządu – Barbara Thun, Tadeusz Hładki i Krzysztof Leśniewski.

Walne zebranie wybrało Zarząd Oddziału w proponowanym składzie.

Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Marcin Forkiewicz, Mieczysław de Ziemblice Bogusz, Julian Adamowicz.

                                                                                                                   Relacja: Jadwiga Kopeć ze Stołyhwów h. Szeliga

 

 

 Goście z ZG Panowie Henryk Grocholski, Henryk Grocholski i Wojciech Wiszowaty .   Nowowybrany Zarzad Oddzialu: od lewj stoją - Krzysztof Leśniewski, Bogdan Ciundziewicki, Andrzej Kopeć, Tadeusz Hładki; siedzą od lewej: Jadwiga Kopeć, Anna Dąbraowska-Potulska, Barbara Thun

 Pani Małgorzata Zambrzycka otrzymuje legitymację członkowską.  Prezes Henryk Grocholski wręcza Wilhelmowi Skawińskiemu dyplom seniora.

 Prezes Grocholski wręcza legitymację członkowską Marii Kościesza-Olszewskiej  Prezes Henryk Grocholski wręcza Mieczysławowi Ziemackiemu dyplom seniora.

 Prezes ZG Henryk Grocholski i Prezes Oddziału Bogdan Ciundziewicki.  Przerwa w obradach.

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *