O Nas

Związek Szlachty Polskiej („ZSzP”) jest organizacją społeczno-kulturalną zrzeszającą szlachtę dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

ZSzP stawia sobie za cel przede wszystkim:

  • integrację i reprezentację środowiska szlacheckiego,
  • ochronę dobrego imienia szlachty Rzeczypospolitej Wielu Narodów,
  • opiekę nad zabytkami kultury szlacheckiej,
  • popularyzację i promowanie kultury, dorobku i najlepszych tradycji szlacheckich,
  • krzewienie etosu rycerskiego.

Stowarzyszenie skupia zarówno potomków drobnej szlachty, jak i przedstawicieli zamożnych i znaczących rodów szlacheckich. Do Związku należy obecnie ponad 500 osób reprezentujących prawie 300 rodów szlacheckich. Nasi członkowie niejednokrotnie odgrywają aktywną rolę w życiu kulturalnym, naukowym oraz biznesowym współczesnej Polski.

 

Historia

Związek Szlachty Polskiej powstał w 1995 roku w Gdańsku. Od 2009 roku siedziba ZSzP znajduje się w Warszawie. W 2016 roku ZSzP zostało uhonorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – nadawaną podmiotom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

ZSzP współpracuje z Commission d’information et de liaison des associations nobles d’Europe (CILANE) – ogólnoeuropejską organizacją skupiającą najbardziej reprezentatywne organizacje szlacheckie.

 

Członkostwo

Członkiem Związku może zostać tylko osoba pochodzenia szlacheckiego w linii męskiej a więc syn lub córka ojca – szlachcica. Kandydaci do Związku przyjmowani są jedynie w oparciu o prawo ziemskie I Rzeczypospolitej.

Podkreślenia wymaga fakt, iż Związek Szlachty Polskiej w żadnym stopniu nie jest organizacją uzurpatorską, nie nadaje i nie odbiera szlachectwa czy tytułów arystokratycznych i odcina się od organizacji, które uważa za uzurpatorskie. Związek nie jest związany z żadną opcją polityczną.

 

Oddziały i Przedstawiciele Regionalni

Obecnie siedziba główna Związku mieści się w Warszawie.

ZSzP posiada regionalne Oddziały w:

 

Współpraca

Związek współpracuje z innymi tego typu organizacjami w kraju i za granicą, w szczególności takimi jak niezależne organizacje rodowe, którym patronuje oraz wspiera ich działalność.

ZSzP współpracuje z Commission d’information et de liaison des associations nobles d’Europe (CILANE) – ogólnoeuropejską organizacją skupiającą najbardziej reprezentatywne organizacje szlacheckie.

 

Verbum Nobile

Organem prasowym Związku jest Verbum Nobile – czasopismo ukazujące się od 1992 r. (nr Rejestru Prasy: 296; Nr ISSN: 1230-4573). Dotychczas wydano 18 jego numerów, w tym 4 podwójne. Jest to pismo poświęcone szeroko rozumianej tematyce szlacheckiej – tradycji, kulturze, historii (w tym heraldyce i genealogii), a także sprawom aktualnym i ważnym dla zrzeszonych członków i sympatyków stowarzyszenia.

 

Działalność

Związek organizuje otwarte prelekcje, konferencje, spotkania tematyczne i integracyjne. Angażuje się również w akcje o charakterze edukacyjnym i charytatywnym.

ZSzP był inicjatorem emisji przez Mennicę Polską serii numizmatycznej Herbarz Szlachty Polskiej.

W 2013 roku z okazji 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego zorganizował pod patronatem Marszałka Senatu RP konferencję „Powstanie styczniowe – Polak i jego marzenia. Losy jednostki na tle wydarzeń powstania 1863 roku”. Partnerami wydarzenia było Muzeum Niepodległości i Narodowe Archiwum Cyfrowe.

 

 

W skrócie

PaństwoPolska

Siedziba – Warszawa

Data i miejsce założenia – 1995 w Gdańsku

Rodzaj stowarzyszenia – Stowarzyszenie rejestrowe

Status – Organizacja społeczno-kulturalna posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego

Profil działalności – Integracja społeczności potomków dawnej szlachty Rzeczypospolitej

Zasięg – Polska i zagranica

Prezes – Michał Korsak (od marca 2018)

Członkowie – Reprezentanci rodów szlacheckich

Nr KRS0000102686

Oficjalna strona – http://www.szlachta.org.pl/